Hvordan foregår trækningerne?


Alle lodder indlæses i en computer

Klasselotteriets lodtrækninger varetages af en computer, som alene anvendes til dette formål. Hver måned bliver alle 460.000 lodnumre indlæst i denne computer og samtlige lodder, inkl. de få lodder som ikke er solgt, deltager herved i lodtrækningen.

Baggrunden er, at Klasselotteriets lodder ikke alene er udstedt på hellodder med én spiller, men på en palet af lodtyper, der udover hele lodder også består af Mega-, 1/2-, 1/4- og 1/8-lodder. Der kan således være op til 8 forskellige spillere på hvert lodnummer.

Det har igennem tiderne været sådan, at det er lodnummeret, der trækkes ud, blandt samtlige lodnumre i det enkelte lotteri. Denne facon er et karakteristika for klasselotterier såvel i Danmark som i udlandet. Et lodnummer, der er delvist solgt, kan derfor ikke udelades fra en trækning
 

Vinderchancer og tilbagebetalingsprocent

En meget stor procentdel af alle lodder er solgt – og Klasselotteriet har flere gange måttet udvide lodbeholdningen, for at kunne følge med en stigende efterspørgsel efter lodder. Hver gang har lotteriet samtidig forholdsmæssigt forøget antallet af gevinster, således at gevinstchancen for et lotteri er bevaret i samme niveau som tidligere.

Er du interesseret i dine vinderchancer kan du læse mere om dine vinderchancer her

Klasselotteriet er desuden forpligtet lovgivningsmæssigt til altid at tilbagebetale ml. 65-72% af indskuddet i form af gevinster. 

 

Om trækningssystemet

Selve trækningssystemet bygger på en generator af tilfældige tal - en såkaldt tandhjulsgenerator. Grundlaget for hver trækning er 48 cifre fra 0-9, som hver måned trækkes af Notarius Publicus og herefter forsegles og overdrages til Spillemyndigheden.

Spillemyndigheden kommer efterfølgende til Klasselotteriet og sikrer, at de 48 cifre indtastes korrekt i lodtrækningssystemet, og at lodtrækningen går rigtigt til. På baggrund af de 48 cifre og rækkefølgen af disse, udregner computeren, hvilke lodnumre der vinder samt tilhørende gevinster.
 

Sikkerhed

Efter hver trækning gennemføres en række statistiske tests af tilfældigheden for hver enkelt udført trækning. Hertil kommer løbende langtidsanalyse af samtlige trækningsresultater fra starten af de digitale trækninger. Alt dette sker for at sikre, at trækningerne også over en længere periode opfylder de krav, spillerne naturligt må stille til graden af tilfældighed i Klasselotteriets trækninger.

Alle trækninger foregår under Spillemyndighedens bevågenhed og deltagelse, og alle statistiske analyser sendes direkte dertil.

For mere information om vores trækninger, er du meget velkommen til at skrive til os herinde. 

 

Var ovenstående svar brugbart?

Ja Nej