Hvordan overdrages lodder ved dødsfald?

Afgår en spiller ved døden, spiller den pågældende med indtil betalingsaftalen ophører. Betalingsaftalen kan være gældende i op til 6 måneder, alt efter hvilken aftale den afdøde har indgået.

Vinder en spiller på sit lodnummer efter at være afgået ved døden, vil gevinsten blive overført til den afdødes NemKonto.

Klasselotteriet får ikke automatisk oplyst hvorfor en betalingsaftale ophører, og er du pårørende, må du derfor meget gerne informere os om et eventuelt dødsfald.
 

Overdragelse af lodder

Lodder overdrages ikke automatisk til pårørende ved dødsfald.

Er man pårørende, og ønsker man at arve et eller flere lodder, har man mulighed for dette så snart betalingsaftalen ophører.

Ring til os eller skriv til os herinde, så sørger vi for at overføre loddet/lodderne til dit navn. Det eneste vi skal bruge, er den afdødes kundenummer og/eller pågældende lodnummer/lodnumre, dit CPR-nummer samt dit konto- og registreringsnummer – så hav det klar, når du ringer ind eller husk at opgive det i kontaktformularen. 

Når en betalingsaftale ophører, vil lodder blive reserveret i 3 måneder, hvorefter de bliver frigivet. Ønsker du at arve lodder, bør du derfor kontakte os hurtigst muligt. 

 

Var ovenstående svar brugbart?

Ja Nej